lebase-padeshah

قصه ی زیبای لباس جدید پادشاه

لباس جدید پادشاه از داستانهای قدیمی است که کودکان گذشته ی این سرزمین بسیار آنرا خوانده اند و خاطرات فراوانی از این داستان دارند. امید است اثرات مفیدش بر نسل جدید هم دیده شود…

lebase-padeshah

lebase-padeshah_page_1 lebase-padeshah_page_3 lebase-padeshah_page_4 lebase-padeshah_page_5 lebase-padeshah_page_6 lebase-padeshah_page_7 lebase-padeshah_page_8 lebase-padeshah_page_9lebase-padeshah_page_10 lebase-padeshah_page_11 lebase-padeshah_page_12 lebase-padeshah_page_13 lebase-padeshah_page_14 lebase-padeshah_page_15 lebase-padeshah_page_16 lebase-padeshah_page_17 lebase-padeshah_page_18lebase-padeshah_page_19 lebase-padeshah_page_20lebase-padeshah_page_21lebase-padeshah_page_22lebase-padeshah_page_23lebase-padeshah_page_24

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *