نوشته‌ها

images1

قصه گویی و خلاقانه آموزش دادن

images1

اگر کودک شما بدرفتاری هایی دارد که قصد اصلاح آنرا دارید قصه یکی از بهترین شیوه هاست تا بتوانید به او در اصلاح رفتارش کمک کنید.می توانید با قصه کودکتان را نصیحت کنید بدون اینکه او متوجه شود.

اگر نمی توانید داستان مورد نظرتان را پیدا کنید  با کمی ذوق و خلاقیت می توانید متناسب با مشکل داستانی خلق کنید.

گاهی اوقات قصه ی شما باید هدف خاصی داشته باشد مثل قصه ی تربیتی یا اخلاقی و یا برای کودکی بیش فعال به قصد کم کردن از تحرک او باشد. پس در هر شرایطی باید قصه ی متناسب با آن شرایط را خلق کرد.

قصه ای که برای کودک بیش فعال خلق می کنید با به میزان کافی جذابیت داشته باشد و در آن از ادبیات و کلماتی استفاده کنید که مورد علاقه ی اوست. برعکس اگر می خواهید کودکتان در مهمانی پیش رو آرام باشد اکنون قصه ای تعریف کنید که او را به بازیهای حرکتی و تخلیه کننده انرژی ،سوق دهد تا در مهمانی، دیگر میلی به بازیهای پر سر و صدا و پر تحرک نداشته باشد.