نوشته‌ها

in open sea

کتاب قصه In Open Sea

کتاب قصه In Open Sea به زبان اصلی در مورد روباه کوچکی به نام بوبو است که مثل همیشه به فکر کمک به دیگران است. کتابی زیبا و آموزنده…

ادامه مطلب …

fish out of water

کتاب قصه Fish Out Of Water

کتاب قصه Fish Out Of Water کتابی بسیار زیبا و آموزشی در مورد کارهایی که ماهی ها می تونن انجام بدن.

ادامه مطلب …

Counting-Cars-is-Fun

کتاب آموزشی Counting Cars is Fun

کتاب آموزشی Counting Cars is Fun کتابیست در موردآموزش اعداد و جمع و تفریق.

ادامه مطلب …

Bobby-Bumble's-Afraid-to-Fly

کتاب قصه Bobby Bumble’s Afraid to Fly

کتاب قصه Bobby Bumble’s Afraid to Fly قصه ی زنبورکی است که در ابتدا از پرواز می ترسید ولی به ترسش غلبه کرد و تبدیل به قهرمان داستان شد.

ادامه مطلب …

bugs-by-numbers

کتاب آموزشی Bugs by Numbers

کتاب آموزشی Bugs by Numbers، کتابی بسیار زیباست که با بیانی شیرین اعداد را به کودک شما آموزش می دهد.

ادامه مطلب …

A-Fish-with-a-Wish

کتاب قصه A Fish with a Wish

کتاب قصه A Fish with a Wish در مورد ماهی ای است که آرزو داشت آزاد شود ولی…

ادامه مطلب …

All-About-Apples

کتاب قصه ی All About Apples

کتاب قصه ی All About Apples در مورد خارپشتی است که عاشق سیب است…

ادامه مطلب …

All Types Of AIRCRAFT

کتاب آموزشی All Types Of AIRCRAFT

کتاب آموزشی All Types Of AIRCRAFT در مورد انواع پرنده های دست ساز انسان…

ادامه مطلب …